Ik wens een klacht in te dienen

FAQ-Ik wens een klacht in te dienen

Ondervindt u een probleem?


We stellen alles in het werk om u te helpen door u in contact te brengen met de verkoper. Indien u geen minnelijke schikking vindt bekijkt PXIMANIA het probleem. Pixmania neemt dan een beslissing binnen de 14 dagen.


schéma explicatif


  1. U heeft een vraag over een bestelling op Pixmania's marktplaats. Pixmania brengt u in rechtstreeks contact met de handelaar via de rubriek 'Contact'.
  Indien de handelaar geen gevolg geeft aan uw berichten binnen de 48 uur of indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossingen binnen de 7 dagen, dan heeft u de mogelijkheid uw aanvraag in een klacht te veranderen.

  2. Ga naar de rubriek 'Mijn account' en 'Mijn aanvragen'. Daar verschijnt de knop 'Een klacht indienen'.
  Wanneer u dit activeert worden wij onmiddellijk op de hoogte gebracht. Wij kunnen vervolgens tussenkomen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
  Verzamel zoveel mogelijk informatie om uw vraag te ondersteunen (screenshots, e-mails, foto's enz.).
  Pixmania neemt kennis van al deze elementen om over te kunnen gaan tot de arbitrage.

  3. Pixmania neemt een definitieve beslissing in het voordeel van de Koper of de Verkoper, maximaal 14 dagen na uw eerste bericht.

Wij stellen alles in het werk om uw uitwisselingen met de verkopers zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij kunnen tussenkomen indien u niet tevreden bent.