Europese heffingen

Europese heffingen

Verwijderingsbijdrage

Bescherm de natuur voor onszelf en voor de toekomende generaties.

Een beter milieu is belangrijk voor iedereen, laten we daarom met zijn allen ons consumptiegedrag aanpassen.
Als elektr(on)ische producten versleten zijn, worden ze al snel weggegooid zonder dat wordt gekeken of het apparaat nog bruikbare componenten heeft.
Dergelijke weggegooide apparaten bevatten schadelijke bestanddelen waardoor ze een reëel gevaar kunnen vormen voor het milieu, maar ook voor de mens. Het is onze verantwoordelijkheid om elektr(on)ische apparaten en spaarlampen in te zamelen zodat ze gerecycled kunnen worden.

Inzameling door de WECYCLE is verantwoordelijk voor een efficiënt inzamel- en verwerkingssysteem van elektr(on)ische apparaten en spaarlampen zodat deze afgedankte producten efficiënt en milieuverantwoord ingezameld en gerecycled worden.

Financiering van de inzameling en recyclage

Om de elektr(on)ische producten in te kunnen zamelen en te recyclen wordt er op ieder product dat in aanmerking komt voor deze speciale behandeling een verwijderingsbijdrage geheven. Deze verwijderingsbijdrage komt overeen met de kosten van de recyclage van het product en wordt afgedragen aan de WECYCLE.

De verwijderingsbijdrage wordt bepaald door de WECYCLE en het bedrag hangt af van de milieucategorie waar het product bij hoort. Andere criteria (zoals productgewicht, koelkastinhoud, diagonaal van een tv-scherm, enz.)die nodig zijn om een schatting te maken van het materiaalvolume dat gerecycled kan worden, worden eveneens in acht genomen bij het bepalen van de hoogte van de verwijderingsbijdrage.

Voor alle producten op onze site waarop een verwijderingsbijdrage geldt, worden drie verschillende prijzen aangegeven: de productprijs, de hoogte van de verwijderingsbijdrage, en het totaalbedrag.

Weergave informatie over de verwijderingsbijdrage op de site Pixmania

Alle prijzen op de internetsite van Pixmania zijn inclusief verwijderingsbijdrage.
Informatie over verwijderingsbijdrage en het bedrag van deze bijdrage zijn onder andere te vinden in de beschrijvingen van het betreffende product en op de samenvattende pagina van uw bestelling (samenvatting en bevestiging van uw bestelling).

In de productbeschrijving wordt de informatie op de volgende wijze weergeven:

Schéma ecotaxe

 

Thuiskopievergoeding

Er is veel ophef geweest omtrent de heffing op thuiskopiëren.

Er is nu een speciale belasting ingesteld om de verliezen die auteurs lijden en die veroorzaakt worden door thuiskopieren, in te perken.

Via Artikel 16 van de Auteurswet is geregeld dat thuiskopiëren toegestaan is, maar dat consumenten indirect een vergoeding betalen via de aankoop van blanco cd's of dvd's en andere dragers (externe harde schijven, blanco DVD-R's en RW's, flashgeheugens en apparaten die van een dergelijk geheugen gebruik maken zoals USB-sticks). Deze belasting wordt afgedragen in de vorm van een vergoeding aan auteursrechtenden (tekstschrijvers, componisten, artiesten, enz.). Via gespecialiseerde en door de overheid aangewezen instanties wordt de vergoeding als volgt verdeeld: 50% aan auteurs, 25% aan artiesten, 25% aan productiemaatschappijen.

Voor alle producten op onze site waarop de thuiskopievergoeding van toepassing is, worden drie verschillende prijzen aangegeven: de productprijs, de hoogte van de thuiskopievergoeding, en het totaalbedrag.